Nieuws
18 juli 2019

Hoe fit is jouw organisatie?

Wij maken organisaties graag fitter. Wij geloven namelijk in het beste uit jezelf halen; in je vrije tijd én tijdens kantooruren. Met de werkbelevingstest van SKO krijg je inzicht in het werkplezier binnen je organisatie.

Werk neemt een groot deel van je dagelijkse tijd in beslag en vaak is het lastig om ook op de werkvloer een gezonde leefstijl aan te houden. De werkbelevingstest heeft als doelstelling het werkplezier, tevredenheid en werkdruk te bewaken en de loyaliteit alsmede toewijding van medewerkers te verhogen. Onze inzichten vanuit het belevingsonderzoek kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen en/of optimaliseren van beleid ten aanzien van werkplezier.

- Neem deel aan onze werkbelevingstest en zet met één spreekwoordelijke druk op de knop een gezonde leefstijl in gang binnen je organisatie.

 • Wat vinden de medewerkers dat goed gaat?
 • Wat vinden de medewerkers dat voor verbetering vatbaar is?
 • Waarom komen jouw medewerkers eigenlijk naar het werk; wat drijft hen echt?

Vragenlijst

Aan de hand van een vragenlijst met verschillende categorieën zoals o.a. de kantooromgeving, loyaliteit, vitaliteit, focus op doelen en de persoonlijke ontwikkeling, ontvang je eenvoudig de resultaten in een overzicht. De uitkomst van de vragenlijst geeft mogelijke aandachtspunten waarop actie genomen kan worden om het werkplezier te verhogen.

Een succesvol vervolg op het onderzoek

Dit onderzoeksrapport is altijd slechts een ondersteunende pijler voor hetgeen waar het daadwerkelijk om draait: het verhogen van het werkplezier, de tevredenheid, loyaliteit en toewijding van de medewerkers. Na het onderzoek is het aan de werkgever om een succesvol vervolg aan het onderzoek te geven. Dit kan aan de hand van 6 stappen.

 • 1: Voorzie in een transparante terugkoppeling
  Cruciaal in een succesvol vervolg van het onderzoek is een snelle terugkoppeling van de onderzoeksresultaten richting alle medewerkers.
 • 2: Betrek de medewerkers
  Laat de medewerkers meebeslissen in de keuzes die je maakt. Dit zowel organisatiebreed als op teamniveau. Hierdoor verhoogt de toewijding binnen de organisatie, maar het zorgt ook voor een verantwoordelijkheidsgevoel over het gevoerde beleid.
 • 3: Creëer een actieplan
  Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, de gesprekken en analyse met collega’s kun je een aantal punten uitkiezen waar je als organisatie het komende jaar mee aan de slag gaat.
 • 4: Stel taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op voor de actieplannen
 • 5: Communiceer over de actieplannen
  Blijf te allen tijde communiceren omtrent de actieplannen. Bij belangrijke vergaderingen is het van belang de actieplannen mee te nemen om zodoende organisatiebreed een beeld te houden op de ontwikkelingen.
 • 6: Herhaal
  Voor het beste resultaat is het van belang om het onderzoek jaarlijks te herhalen. Zodoende kan geanalyseerd worden of de doorgevoerde veranderingen aan de hand van de actieplannen het gewenste effect hebben.

De test geeft een betrouwbaar beeld van de stand van zaken omtrent het werkplezier en de vitaliteit van je werknemers. Na afloop van de check volgt direct een uitslag en een advies. Benieuwd welke gezonde vervolgstappen je kan nemen binnen je organisatie? Wij geven uiteraard graag advies op maat.

Meteen aan de slag?

Kennismaken met Rolstoelbasketbal of meer weten over 'goed' zitten? Boek een clinic met het team of vraag zitinstructies aan.